Video 3D mô phỏng quy trình thi công chống thấm ngược, xử lý rò rỉ nước

https://www.youtube.com/watch?v=8RVeN3qW2r8

Quy trình thi công chống thấm ngược, xử lý rò rỉ nước

https://www.youtube.com/watch?v=6BTzkEA8uKI

Thi công xử lý nứt bê tông bằng phương pháp bơm áp lực cao

https://www.youtube.com/watch?v=LzLFHoQ84MM&feature=share

Thi công xử lý nứt bê tông bằng phương pháp xi lanh

https://www.youtube.com/watch?v=hjCRJKL0-Yo

Video 3D hướng dẫn thi công xử lý nứt bê tông bằng phương pháp xi lanh

https://www.youtube.com/watch?v=Ul6FOz0tFyE

Xử lý chống thấm bằng máy phun TCK-800

https://www.youtube.com/watch?v=efZG_hLCz2o

Đối Tác