Thi công xử lý nứt và chống thấm tại Nhà Máy Dệt Trần Hiệp Thành – Trảng Bàng, Tây Ninh

Xử lý nứt, chống thấm - NM Dệt Trần Hiệp Thành - Trảng Bàng, Tây Ninh

Tagged with: , ,

Đối Tác