Thi công xử lý nứt tại công trình Nidec Sankyo – KCN cao Q.9, TP.HCM

Xử lý nứt bê tông - Nidec Sankyo - KCN cao Q9, TPHCM

Tagged with: ,

Đối Tác