Thẻ: title

GIA CỐ KẾT CẤU BÊ TÔNG TRỤ BẰNG THÉP TẤM

 GIA CỐ KẾT CẤU BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỌC THÉP TẤM I. VẬT TƯ – Máy bơm áp lực TCK-500/ TCK-600/ TCK-700/ TCK-1000 – Kim bơm keo TC-A10 – Epoxy TCK-1400 – Vật liệu trám trét bên ngoài TC-1401 – Tắc kê. – Thép tấm dày 10mm. II. PHƯƠNG PHÁP SỬA CHỮA 3.1 GIA CỐ CỘT BẰNG THÉP TẤM DÀY 10MM. Bước 1 : Đục bỏ vữa tô xung quanh các trụ. Bước 2 : Mài lại bề mặt

Tagged with: , , ,

GIA CỐ KẾT CẤU BÊ TÔNG DẦM BẰNG THANH CACBODUR S512

GIA CỐ KẾT CẤU BÊ TÔNG DẦM BẰNG THANH SIKA CARBODUR S512 Bước 1 : Chuẩn bị bề mặt trước khi thi công. Làm sạch bề mặt, không dính dầu mỡ, tạp chất bụi bẩn. Làm sạch bằng máy nén khí. Kiểm tra độ phẳng của bề mặt. Trám trét vị trí bị lõm. Bước 2 : Thi công (sau khi bề mặt đã được chuẩn bị) . Kiểm tra chiều dài thanh CarboDur S512 trước thi công. Lau sạch bụi

Tagged with: , ,

Xử Lý Rò Rỉ Nước

   

Tagged with: , , , , ,

This post has no title, but it still must link to the single post view somehow. This is typically done by placing the permalink on the post date.

Tagged with: , ,

Edge Case: Many Tags

This post has many tags.

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Đối Tác